VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY NA MÍRU

ZDÁ SE NESNADNÉ NADCHNOUT DĚTI I DOSPĚLÉ PRO POZNÁVÁNÍ…

ALE KDYŽ SE TO VEZME ZA SPRÁVNÝ KONEC, JE TO PRIMA DOBRODRUŽSTVÍ!

Pomáháme lektorům, pedagogům a institucím

vytvářet vzdělávací projekty

zaměřené na poznávání společnosti, její kultury, historie a památek, umění a přírody

od výběru tématu a zohlednění jeho specifik až k tvorbě jedinečných poznávacích aktivit a didaktických pomůcek. 

Naší doménou jsou jednoduché a fungující hry, tipy a návody, jak poznávat svět.

Pod rukama nám tak vznikají unikátní vzdělávací projekty, hry a texty či „naučné“ stezky

pro školy, muzea, galerie, památkové objekty nebo lokální kulturní spolky.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

S ČÍM UMÍME POMOCI?

Připravujete vzdělávací program, pracovní list nebo obsah informačních tabulí či audio průvodce a zasekli jste se?

Nabízíme konzultaci Vašich rozpracovaných materiálů, pomůžeme Vám je posunout dále a bezpečně dokončit. Nastudujeme Vaše podkladové materiály, rozklíčujeme daný problém a díky více jak dvacetileté praxi Vám pomůžeme najít originální nápady a ideální řešení na míru. 

Konzultace probíhají osobně, telefonicky či online. Cena hodinové konzultace je 1180,- Kč (hodinová sazba 590,- Kč za konzultaci plus stejná hodinová sazba za přípravné studium podkladů).

Máte vizi unikátního vzdělávacího projektu pro vaši školu, instituci nebo lokalitu a nemáte na to čas nebo zkušenosti?
Společně najdeme originální téma projektu a zpracujeme návrh jeho obsahové linie včetně doplňkových materiálů. Pomůžeme vám také s realizací celého projektu od spuštění až po zpětnou vazbu od účastníků.
Chcete vytvořit atraktivní pracovní listy a nemáte na to čas?
Umíme je připravit za Vás tak, aby byly zábavné a zároveň dokázaly předat nejdůležitější informace i aktivovat pozornost dětí i dospělých, byly graficky funkční a zajímavé.
Je vás v muzeu či na památkovém objektu málo a nestíháte vytvářet programovou nabídku pro Vaše návštěvníky?
Vytvoříme nejen koncepci, ale také konkrétní programy a jejich metodiku včetně pomůcek k přímému použití.
Připravujete výstavu či expozici a jste až po uši zabraní do odborných podkladů tak, že na interaktivní nebo dětskou linii Vám nezbývají síly? Chtěli byste v dosud nevyužívaném koutu Vašeho muzea dát prostor smysluplným a hravým poznávacím podnětům? Spravujete prima památku, lokalitu a nemáte nápad, co návštěvníkům nabídnout?
Tápete, jak strukturovat služby návštěvníkům?

Společně najdeme momenty, které jsou pro vaši lokalitu či památku signifikantní a pomocí vhodně zvolené nabídky poznávacích aktivit vytvoříme jedinečné poznávací dobrodružství. Vytvoříme pro Vás jedinečný návrh na míru Vaší památce, lokalitě i struktuře návštěvníků.

Hodinová sazba těchto služeb je 590,- Kč. Rozsah i témata podpory se řídí Vašimi individuálními potřebami.

Máte tištěného průvodce, audioprůvodce, informační tabule či expozici plnou popisek, ale nikdo je nečte, nevnímá?

Ať děláte, co děláte, jsou příliš dlouhé a psané příliš odborně?

Pomůžeme Vám je přetvořit do čtivé, pro návštěvníky srozumitelné podoby, aniž by ztratily na odbornosti.

Nastudujeme Vaše podklady, text optimálně nastrukturujeme a vybereme pro Vás vhodný způsob interpretace vzhledem k zamýšlenému typu prezentace. Texty a informace v nich ukryté se stanou poznávacím zážitkem.

Za pečlivé provedení i kvalitu výsledku ručíme osvědčením Certified Interpretive Writer vydávaným po absolvování odpovídající odborné průpravy organizací Interpret Europe

Hodinová sazba práce na textech je 590,- Kč.

Milujete svou profesi průvodce, lektora nebo edukátora a chcete se zlepšovat? Hodila by se Vám zpětná vazba na Vaši práci, spolu s podněty ke zlepšení a dalšímu rozvoji?
Nebo spravujete muzeum, galerii, památkový objekt či přírodní zajímavost a stále hledáte optimální přístup lektorů a průvodců (i sezónně najímaných brigádníků) k Vašim návštěvníkům? Chcete jejich práci posunout nebo dodat svěží vítr do zavedených služeb?
Nabízíme Vám jednorázová školení/ praktické workshopy na míru potřebám Vás, Vašich kolegů a Vaší instituce, stejně jako pečlivou a funkční zpětnou vazbu na práci průvodců a lektorů nebo déledobou osobní mentoringovou podporu jednotlivců i instituce jako celku.
Společně najdeme kritické momenty lektorské práce i prostor pro další zlepšení. Odnesete si spoustu znalostí, dovedností i praktických vychytávek pro další praxi. Jen těžko docenitelným bonusem zejména mentoringové spolupráce je plná odborná podpora Vašich kroků či kroků lektorského teamu Vaší instituce.
Hodinová sazba těchto služeb je 590,- Kč. Rozsah i témata podpory i jednotlivých školení se řídí Vašimi individuálními potřebami.

Chcete se dále vzdělávat v oblasti zprostředkování a interpretace památek, historie a kultury?

Chcete umět využít naplno potenciál kulturního a přírodního dědictví ve své odborné praxi?
Po konzultaci s Vámi připravíme workshop na míru Vašim potřebám nebo potřebám Vašich návštěvníků

či vzdělávacího projektu.
Společně vybereme téma a edukační cíle, následně navrhneme obsah, jednotlivé aktivity včetně závěrečné reflexe

a propojení do praxe a celý workshop v dohodnutém rozsahu odlektorujeme. Zakládáme si na aktivním přístupu, spolupráci s účastníky, na nadšení a radosti z poznávání. Naše workshopy jsou úžasnou motivací pro další rozvoj jejich účastníků.
Hodinová sazba práce na přípravě i lektorování workshopu je 590,- Kč.
Můžete se také přidat k některému z našich aktuálních workshopů tady.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

KDO JSME?

MgA. BARBORA SVÁTKOVÁ, Ph.D.

Mgr. LENKA MRÁZOVÁ

       Mgr. MARTINA STAŇKOVÁ

Výtvarná a muzejní/galerijní pedagožka s dlouholetou praxí

v oblasti návrhů a realizací kulturních vzdělávacích projektů, úspěšných edukačních programů a didaktických herních prvků pro muzejní výstavy. Také výtvarnice a polovina tvůrčího studia Tina Bora.

Srdcem i duší didaktička, muzejní pedagožka, mentorka a lektorka kurzů

pro muzejní pracovníky, edukátory

v kultuře, lektory a průvodce.

Autorka metodik a lektorka vzdělávacích projektů z oblasti kultury, historie a prevence sociálně patologických jevů.

Ilustrátorka a spoluautorka vzdělávacích materiálů pro děti, zabývá se grafickým designem, animací, malbou a vědeckou ilustrací. Dlouhodobě se věnuje výtvarnému řešení prezentace kulturních projektů, včetně interaktivních prvků výstav.

Je polovinou tvůrčího studia Tina Bora.

                       

BIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________