REFERENCE

Slovenské národné múzeum v rámci akreditovaného kurzu Múzejná pedagogika spolupracuje pri prednáškach DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY V MÚZEJNOM PROSTREDÍ

a VÝSTAVNÁ DIDAKTIKA s Mgr. Lenkou Mrázovou.

Oceňujeme jej profesionálny prístup k príprave prednášok, ako i bohaté skúsenosti v tomto odbore. Poznatky, ktoré účastníci kurzu získavajú, prispievajú k ich kvalifikovanejšej práci v oblasti múzejníctva. Odprednášané metódy a formy edukácie obohacujú znalosti frekventantov a umožňujú priblížiť hodnoty kultúrneho dedičstva cieľovým skupinám návštevníkov v praxi.

Mgr. Dominik Hrdý, Centrum múzejnej komunikácie SNM, koordinátor kurzu Múzejná pedagogika

Už víc jak 10 let vedu KLAS – Klub aktivních seniorů Na baštách v Brně. Na podzim jsem s Vámi absolvovala všechny Vaše programy. Slíbila jsem Vám – nebo sobě? – že napíšu

o naší vycházce Esence ženství ve městě Brně, kterou jsme

v klubu absolvovaly podle Vašeho vzoru – online průvodce. My jsme všechny babičky a už nespěcháme, tak jsme si vycházku rozdělily na dvě části a nejprve se vydaly přes Denisovy sady na Zelný trh, prozkoumaly kašnu Parnas, shodly jsme se na ženském pocitu ze „zelňáku“ a došly ke kamenné panně. Druhou část procházky si s necháme na příště. Všechny dámy si výlet pochvalovaly, tak Vám ještě jednou děkuji. Vzhledem k tomu, že se scházíme víc jak deset let, máme Brno dost zažité. Ale Vy ho zase vidíte jinak než já, což je prima.

Libuše Šuleřová, KLAS – Klub aktivních seniorů, Brno

Spolupráce s Lenkou je skvělá, dokáže se vždy naladit

na stejnou notu. Součinnost na dotačních programech je přesná a konstruktivní, texty jsou srozumitelné a výstižné

a články, od Lenky, mají nejen vypovídající schopnost, ale

i tolik potřebnou duši. Už teď se těším na další spolupráci.

Zina Čechová, Stabil studio Brno

Jak zachránit památku – velmi zajímavá akce, děkujeme paní Lence Mrázové za přípravu a vedení lektorky Martiny Pulkrábkové při generálce programu. Účastníci byli moc spokojeni. Těšíme se na další setkávání při workshopech

s dospělými i žáky škol, kam nyní programy míří. Dávat starým věcem novou šanci a přitom zachovat jejich autenticitu

a ducha, kterého v sobě ukrývají, to neumí každý, ale pod správným vedením to zvládne i úplný laik.

Děkujeme za spolupráci.

Ing. Jitka Zelená, projekt MAP III, Bystřice nad Pernštejnem