Bez názvu

spolupracuji

Metodické centrum muzejní pedagogiky /semináře, kurzy, workshopy/

 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.  /Nástavbový kurs Školy muzejní propedeutiky Muzejní výstavnictví/

 

 

Slovenské národné múzeum  /Kurz Múzejná pedagogika/