2015

7. prosince 2015
Brno museology in the context of museological thinking in the 2nd half of the 20th century
The Theory of Museology: Main Schools of Thought 1960-2000, Athens meeting, 7-8.12.2015, Atény

23. listopadu 2015
Pracovní listy
Metodické centrum muzejní pedagogiky,  Moravské zemské muzeum Brno, více

25. září 2015
Zprostředkování kulturního dědictví jako profese (mezioborový kulatý stůl) 
V rámci konference Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví, 24. – 26. 9. 2015, Telč

8. července 2015
Aktivizující metody v muzejní pedagogice
společně s Mgr. MgA. Barborou Svátkovou, Ph. D.
Slovenské Národné Múzeum, Bratislava

29. dubna 2015
Doprovodné programy muzejních výstav pro různé cílové skupiny, zejména spolupráce muzea a školy, muzejní výstavy a etnické skupiny
12:30–15:45, České muzeum hudby – Národní muzeum, Praha
Součást Nástavbového kursu Školy muzejní propedeutiky – Muzejní výstavnictví, Asociace muzeí a galerií České republiky

10. února 2015
Specifika průvodcovské a lektorské činnosti na praktických ukázkách
společně s Mgr. MgA. Barborou Svátkovou, Ph. D.

9. února 2015
V první linii… Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti – workshop a oborová diskuze

Oba workshopy rámci pořádání setkání V první linii… Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti, pro UNESCO Chair of Museology and World Heritage a oddělení muzeologie Masarykova univerzita a Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG, Brno

5. února 2015 
Dobrý pracovní list v muzejní/zážitkové edukaci

Muzejní / zážitková pedagogika v zrcadle Rámcových vzdělávacích programů

Obě přednášky v rámci semináře Škola na zámku a možnosti zážitkové pedagogiky v prostorách Zámeckého návrší v Litomyšli

19. ledna 2015
Aktivizující metody v muzejní pedagogice
společně s Mgr. MgA. Barborou Svátkovou, Ph. D.
10 – 15 h, hrad Špilberk, Brno
Součást Kursu Základy muzejní pedagogiky, Metodické centrum muzejní pedagogiky