VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY NA MÍRU

Pomáhám lektorům, pedagogům a institucím vytvářet vzdělávací projekty, osobité poznávací aktivity a didaktické pomůcky zaměřené na poznávání společnosti, její kultury, historie a památek, umění a přírody.

 

Mojí doménou jsou jednoduché a fungující hry, tipy a návody, jak poznávat svět. Pod rukama mi tak vznikají unikátní vzdělávací projekty, hry a texty či „naučné“ stezky pro školy, muzea, galerie, památkové objekty nebo lokální kulturní spolky.

ZDÁ SE NESNADNÉ NADCHNOUT DĚTI I DOSPĚLÉ PRO POZNÁVÁNÍ… ALE KDYŽ SE TO VEZME ZA SPRÁVNÝ KONEC, JE TO PRIMA DOBRODRUŽSTVÍ!

JAK VÁM MOHU POMOCI?

KONZULTACE VAŠEHO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU

Připravujete vzdělávací program, pracovní list nebo obsah informačních tabulí či audio průvodce

a zasekli jste se?


Nabízím konzultaci Vašich rozpracovaných materiálů, pomohu Vám je posunout dále a bezpečně dokončit. Nastuduji Vaše podkladové materiály, rozklíčuji daný problém a díky více jak dvacetileté praxi Vám pomohu najít originální nápady a ideální řešení

na míru.

MENTORING TVŮRCŮ VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ

Milujete svou profesi pedagoga, lektora, edukátora

či průvodce a chcete se zlepšovat? Hodila by se Vám zpětná vazba na Vaši práci, spolu s podněty ke zlepšení a dalšímu rozvoji? Potřebujete cíleně podpořit?

 

Nabízím déledobou osobní mentoringovou podporu jednotlivců i instituce jako celku. Společně se 

z nadhledu podíváme na Vaši práci, zjistíme kritická místa i cesty ke zlepšení. Vaše unikátní projekty dostanou systém, jasnou strukturu, stejně jako didaktický fokus a punc jedinečnosti. Získáte spoustu znalostí, dovedností i praktických vychytávek pro další praxi.

WORKSHOPY

Workshopy z oblasti interpretace kulturního

a přírodního dědictví, didaktiky a lektorských dovedností jsou moje srdcovka.  Zakládám si

na aktivním přístupu, spolupráci s účastníky,

na nadšení a radosti z poznávání.

Připravím workshop na míru Vašim potřebám, potřebám Vašeho vzdělávacího projektu či Vašich návštěvníků. Společně vybereme téma a edukační cíle, následně navrhnu obsah, jednotlivé aktivity včetně závěrečné reflexe a propojení do praxe a celý workshop v dohodnutém rozsahu odlektoruji. Workshopy vytvářím pro jednotlivé instituce či,

po dohodě, pro více zájemců společně.

Nebo mrkněte na nabídku aktuálně vypsaných workshopů.

ŠKOLENÍ EDUKAČNÍCH PRACOVNÍKŮ, LEKTORŮ A PRŮVODCŮ

Spravujete muzeum, galerii, památkový objekt

či přírodní zajímavost a stále hledáte optimální přístup lektorů a průvodců (i sezónně najímaných brigádníků)

k Vašim návštěvníkům? Chcete jejich práci posunout nebo dodat svěží vítr do zavedených služeb?

 

Nabízím Vám školení na míru Vašim potřebám, stejně jako pečlivou a funkční zpětnou vazbu na práci průvodců a lektorů. Společně najdeme kritické momenty lektorské práce i prostor pro další zlepšení. 

TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ A MATERIÁLŮ

Máte vizi unikátního vzdělávacího projektu pro vaši školu, instituci nebo lokalitu a nemáte na to čas

nebo zkušenosti? Chcete vytvořit atraktivní pracovní listy?

 

Společně najdeme originální téma projektu

a vytvoříme jedinečné poznávací dobrodružství. Pomohu Vám s realizací celého projektu od spuštění až po zpětnou vazbu od účastníků. Navrhnu nejen koncepci, ale také konkrétní programy a jejich metodiku včetně pomůcek k přímému použití. Vznikne tak unikátní projekt na míru Vašim záměrům, Vaší památce, lokalitě i struktuře návštěvníků.

PŘEPIS ODBORNÝCH TEXTŮ

Máte tištěného průvodce, audioprůvodce, informační tabule či expozici plnou popisek, ale nikdo je nečte, nevnímá?

 

Pomohu Vám dlouhé, příliš náročné texty přetvořit

do čtivé a srozumitelné podoby, aniž by ztratily

na odbornosti. Nastuduji Vaše podklady, text optimálně nastrukturuji a společně pro Vás vybereme vhodný způsob interpretace vzhledem k zamýšlenému typu prezentace. Texty a informace v nich ukryté se stanou poznávacím zážitkem. Za pečlivé provedení

i kvalitu výsledku ručím osvědčením Certified Interpretive Writer vydávaným po absolvování odpovídající odborné průpravy organizací Interpret Europe.

JAK VYPADÁ SPOLUPRÁCE SE MNOU?

logo_512x512 pro ikonku webu

Profesionální, precizní, citlivá, podněcující k myšlení, ale současně prodchnutá empatií – taková je spolupráce 

s Mgr. Lenkou Mrázovou.

Magistru Mrázovou jsem nejprve poznala jako její studentka na vysoké škole. Výuka byla vždy motivující, plná nápadů a se spoustou pozitivní energie. Ačkoliv se zdálo, že se naše cesty po dokončení studií již nepotkají, opak byl pravdou. V roce 2021 jsem totiž paní magistru oslovila s nabídkou součinnosti při tvorbě edukačního programu pro Muzeum Bystřice nad Pernštejnem. Naše kooperace byla kreativní, přesná, citlivá a konzultace šly daleko nad rámec zaplaceného času. Pokaždé jsem měla po rozhovorech o čem přemýšlet a motivovalo mě to k dalšímu vymýšlení a cizelování nápadů. Hlavně přechod od myšlenky k realizaci byl díky magistře Mrázové mnohem snazší, než kdybych se s ním musela potýkat sama. Nejdůležitější však pro mě je, že původní vztah studentky a vyučující se díky naší spolupráci přetavil v opravdové přátelství.

Moc za to děkuji, paní magistro. Martina Pulkrábková

Mgr. et Mgr. Martina Pulkrábková, restaurátor, Muzeum Bystřice nad Perneštejnem

logo_512x512 pro ikonku webu

Tento workshop na tvorbu vzdělávací strategie jsme jako oddělení muzejní pedagogiky velice potřebovaly. Dříve jsme vlastně neměly zcela zřejmé cíle třeba na půl roku, některé plány byly nejasné nebo málo konkrétní, neměly jsme stanovené priority. Pod profesionálním (ale zároveň osobním a citlivým) vedením Lenky Mrázové vznikl hmatatelný výstup, který nám usnadní práci. Paní Mrázová si nás dokázala „otevřít“ a napojit se, pomohla nám k nalezení témat, která nás baví, ujasnit si budoucí plány oddělení a zároveň si uvědomit společnou sílu našeho kolektivu, což nás ještě více stmelilo a nastartovalo pro další práci. Svými didaktickými metodami nám dala možnost, abychom si na některé věci přišly samy a tím si je lépe uvědomily. Po intenzivní třídenní práci vznikl dokument, který je výborným nástrojem pro fungování oddělení.

Bc. Markéta Brhlíková, Mgr. MgA. Barbora Svátková, Ph.D., Kamila Fullerová a Bc. Ludmila Haasová, Oddělení muzejní pedagogiky, Muzeum města Brna

logo_512x512 pro ikonku webu

Slovenské národné múzeum v rámci akreditovaného kurzu Múzejná pedagogika spolupracuje pri prednáškach DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY V MÚZEJNOM PROSTREDÍ a VÝSTAVNÁ DIDAKTIKA s Mgr. Lenkou Mrázovou.

Oceňujeme jej profesionálny prístup k príprave prednášok, ako i bohaté skúsenosti v tomto odbore. Poznatky, ktoré účastníci kurzu získavajú, prispievajú k ich kvalifikovanejšej práci v oblasti múzejníctva. Odprednášané metódy a formy edukácie obohacujú znalosti frekventantov a umožňujú priblížiť hodnoty kultúrneho dedičstva cieľovým skupinám návštevníkov v praxi.

Mgr. Dominik Hrdý, Centrum múzejnej komunikácie SNM, koordinátor kurzu Múzejná pedagogika