WORKSHOPY, PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE (výběr)

 • červen 2022 workshop /Dez/informace v muzejní edukaci v kontextu práce s aktuálními společenskými tématy , Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu
 • duben 2019 workshop Didaktické metody a formy edukace (nejen) v literárních muzeích, Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu (spolu s  dr.Ivou Vachkovou)
 • duben 2019 workshop Jak lze učit (o) umění, součást Brno Art Week 2019, Brno (spolu s Barborou Svátkovou)
 • květen – červen 2018 série tří přednášek v rámci, 12th International Summer School of Museology, Piran – Trieste – Koper, Slovinsko, University of Primorska, Faculty of Humanities & Forum of Slavic Cultures, Piran : Lost in Translation? A Few Comments on the Basics of Museum Didactics.;  Objects Speaking. A Few Tips for Making Visitors to Listen and Understand Them; Are Worksheets Death? Words in Museum Education. 
 • prosinec 2017 čtyřdenní mezinárodní setkání Open Round Table of Museology No. 2 : Interpreting Objects from the perspective of museology and practical museum work, pro UNESCO Chair of Museology and World Heritage, Masarykova univerzita a Institut für Geschichte,  Karl-Franzens-Universität Graz, Graz (spolu s Bernadette Biedermann)
 • listopad 2017 přednáška Několik poznámek k problematice didakticky vyvážené interpretace dějin, konference Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums ICOM conference, Brno
 • květen 2017 – přednáška The role of interpretation at the borderline of heritage declarations and reality, konference Interpret Europe: Crossing Borders conference, Praha 
 • květen 2017 workshop Jak lze učit (o) umění, meznárodní festival alternativního vzdělávání Eduspace 2017, Brno (spolu s Barborou Svátkovou)
 • říjen 2016 čtyřdenní mezinárodní setkání Open Round Table of Museology: Theoretical foundation of museology for practical implementation in modern museum work, Brno (spolu s Bernadette Biedermann)
 • květen 2016 – workshopy Vzdělávání jako dobrodružství Vem tělo své, a pojď, půjdeme na Špilberk, mezinárodní festival Eduspace 2016, Brno (spolu s Barborou Svátkovou)
 • listopad 2015 workshop Tvorba pracovních listů, Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu
 • červenec 2015 workshop Aktivizující metody v muzejní pedagogice, Bratislava, Zväz múzeí na Slovensku (spolu s Barborou Svátkovou)
 • únor 2015 workshop Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti, Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií České republiky, Brno
 • březen 2014 jednodenní workshop Spolupráce? Spolupráce! zaměřený na téma spolupráce muzejních pedagogů s odbornými pracovníky při tvorbě doprovodných edukačních programů, Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu
 • květen – červen 2012 série pěti workshopů Tvorba pracovních listů, Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu
 • srpen 2011 čtyřdenní workshop Tvorba a realizácia vzdělávacích programov pre seniorovSlovenské národné múzeum – Múzeum Betliar, Zväz múzeí na Slovensku

SPOLUPRÁCE NA ORGANIZACI ODBORNÝCH KONFERENCÍ

 • 2016 – Jano Koehler, Brno
 • 2015 – Meze svobody. Lidská práva a jejich limity v demokratické společnosti, Kutná hora
 • 2014 – Muzeo50. Mezinárodní konference u příležitosti 50. výročí zahájení výuky muzeologie v Brně, Brno
 • 2013 – Mezinárodní konference Demokracie versus extremismus Principy všedního hrdinství, Kutná hora

AKTIVNÍ ÚČAST NA OBOROVÝCH KONFERENCÍCH

 • MRÁZOVÁ, Lenka. Několik poznámek k problematice didakticky vyvážené interpretace dějin. In Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums ICOM conference.  Brno 2017.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. The role of interpretation at the borderline of heritage declarations and reality. In Interpret Europe: Crossing Borders. Praha 2017.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. UNESCO Chair of Museology and World Heritage. In Interpret Europe: Crossing Borders. Brno 2017.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví. In Konference konzervátorů-restaurátorů, Brno 2017.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. Brno museology in the context of museological thinking in the 2nd half of the 20th century. In The Theory of Museology: Main Schools of Thought 1960-2000, Athens meeting, 2015.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. Zprostředkování kulturního dědictví jako profese (mezioborový kulatý stůl). In Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví, Telč. 2015.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. Dobrý pracovní list v muzejní/zážitkové edukaci. In Škola na zámku a možnosti zážitkové pedagogiky v prostorách Zámeckého návrší v Litomyšli, Litomyšl 2015.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní/zážitková pedagogika v zrcadle Rámcových vzdělávacích programů. In Škola na zámku a možnosti zážitkové pedagogiky v prostorách Zámeckého návrší v Litomyšli, Litomyšl 2015.
 • MRÁZOVÁ, Lenka a Lucie JAGOŠOVÁ. Tradice muzejní pedagogiky v České republice S přihlédnutím k roli brněnské muzeologie na jejím vývoji. In Mezinárodní vědecká konference Muzeo50. 2014.
 • MRÁZOVÁ, Lenka a Daniel DRÁPALA. UNESCO Chair na Masarykově univerzitě – vize pro 21. století. In Mezinárodní vědecká konference Muzeo50. 2014.
 • MRÁZOVÁ, Lenka a Barbora SVÁTKOVÁ. Studenti na hrad. Mezioborové didaktické setkávání studentů FF MU Brno v edukační laboratoři Muzea města Brna. In Vzdělávací obsah v muzejní edukaci. Olomouc 2014.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. Specifika tvorby pracovních listů v muzeu. In Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti. Banská Bystrica 2013.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. Základní východiska pro práci muzejního pedagoga. In Muzejní pedagogika Praxe teorii, teorie praxi. Přerov 2013.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. Muzea a ti druzí. In Muzea a sociálně znevýhodnění. Hodonín 2013.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. Motivy a důsledky extremistických činů. In OKNA 2013 (O KNihovnických Aktivitách). Brno 2013.
 • MRÁZOVÁ, Lenka a Marie ZAHRADNÍKOVÁ. Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie – výchova k aktivnímu občanství. In „Proč (ne)chtít druhý stupeň v knihovnách?“.  Jihlava 2012.
 • MRÁZOVÁ, Lenka a Lucie JAGOŠOVÁ. Aplikace Rámcových vzdělávacích programů do přípravy muzejně-pedagogického programu. In Muzeum a vzdělávací systém v České republice. Asociace muzeí a galerií České republiky, Brno 2008.