KE STAŽENÍ

METODICKÉ MATERIÁLY PRO MUZEA A PAMÁTKOVOU PÉČI

MRÁZOVÁ, Lenka. Tvorba pracovních listů. Metodický materiál. Brno: Metodické centrum muzejní pedagogiky, Moravské zemské muzeum, 2012. 27 s.

 

 

 


MRÁZOVÁ, 
Lenka a Barbora SVÁTKOVÁ.  Aktivizující metody v muzejní pedagogice. 2016. Brno: Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2016. 23 s.

 

 

MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní sbírky muzejní prostředí jako prostředek vzdělávání a výchovy. Základní východiska muzejní didaktiky. In Dolák, Jan; Holman, Pavel; Jagošová, Lucie; Jůva, Vladimír; Mrázová, Lenka; Šerák, Michal; Šobáňová, Petra. Základy muzejní pedagogiky. Studijní texty. 2014. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014. s. 32-41, 10 s. 

 

MRÁZOVÁ, Lenka. Poznámky k pojmu motivace v práci muzejního pedagoga. Museologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2013,roč. 03, podzim 2013, s. 26-31. 

Metodické materiály pro projekty z oblasti historie a společenských věd

MRÁZOVÁ, Lenka a Jana SKÁCELOVÁ. Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Metodická část. Praha: Asi-milovaní, 2013. 104 s. 

 

 

 

MRÁZOVÁ, Lenka a Jana SKÁCELOVÁ. Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Aktivity a pracovní listy. Praha: Asi-milovaní, 2013. 80 s. 

Další texty