ORIGINÁLNÍ PRŮVODCI POZNÁVÁNÍM

Podněcují zvědavost a učí vidět svět pozornýma očima.
Je s nimi zábava.

Jdou do hloubky a obracejí téma ze všech stran.
Každý z nich je důmyslnou skládačkou.

Využijí je aktivní rodiče aktivních dětí, domškoláci, učitelé a jejich žáci nebo skautské a turistické oddíly.  

Aktivizující pracovní list, který využijete při prozkoumávání jakéhokoliv města či vesnice na této planetě. Města, do kterého cestujete a je pro vás nové, anebo města vlastního, které chcete uvidět novýma očima.  Naučí vás, jak bádat o městech či vesnicích a o životě v nich.