2011

23 – 26. července 2011
Tvorba a realizácia vzdělávacích programov pre seniorov
Čtyřdenní workshop pro muzejní pedagogy, Betliar, Slovenská republika

11. května 2011
Doprovodné programy muzejních výstav pro různé cílové skupiny, zejména spolupráce muzea a školy, muzejní výstavy a etnické skupiny
12:30–15:45, České muzeum hudby – Národní muzeum, Praha
Součást Nástavbového kursu Školy muzejní propedeutiky – Muzejní výstavnictví, Asociace muzeí a galerií České republiky