2013

27. listopadu 2013
Specifika tvorby pracovních listů v muzeu
Konference Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti, Banská Bystrica, 27. – 29. 11. 2013

9. září 2013
Základní východiska pro práci muzejního pedagoga
Konference Muzejní pedagogika Praxe teorii, teorie praxi, Přerov 9. – 10. 9. 2013

19. června 2013
Muzea a ti druzí
Konference Muzea a sociálně znevýhodnění, Hodonín 19. – 20. 6. 2013

22. května 2013
Doprovodné programy muzejních výstav pro různé cílové skupiny, zejména spolupráce muzea a školy, muzejní výstavy a etnické skupiny
12:30–15:45, České muzeum hudby – Národní muzeum, Praha
Součást Nástavbového kursu Školy muzejní propedeutiky – Muzejní výstavnictví, Asociace muzeí a galerií České republiky

16. dubna 2013
Motivy a důsledky extremistických činů
workshop pro učitele na konferenci OKNA 2013 (O KNihovnických Aktivitách), Brno

21. ledna 2013
Aktivizující metody v muzejní pedagogice
společně s Mgr. MgA. Barborou Svátkovou, Ph. D.
10 – 15 h, hrad Špilberk, Brno
Součást Kursu Základy muzejní pedagogiky, Metodické centrum muzejní pedagogiky