2016

12. prosince 2016
Výstavní didaktika, pracovní listy
Součást Kursu Základy muzejní pedagogiky, Metodické centrum muzejní pedagogiky, Brno

20. října 2016
Theoretical foundation of museology for practical implementation in modern museum work
společně s Mag. phil. Dr. phil. Bernadette Biedermann

18. října 2016
Student workshop No.1 of the Open Round Table of Museology
společně s Mag. phil. Dr. phil. Bernadette Biedermann

Všechny tyto přednášky a workshopy v rámci pořádání projektu zakončeného čtyřdenním workshopem Open Round Table of Museology – Austrian-Czech Museum-Relations, pro UNESCO Chair of Museology and World Heritage, Masarykova univerzita a Institut für Geschichte,  Karl-Franzens-Universität Graz, Brno

22. května 2016
Vem tělo své, a pojď, půjdeme na Špilberk
společně s Mgr. MgA. Barborou Svátkovou, Ph. D.
Eduspace festival, Brno

20. května 2016
Vzdělávání jako dobrodružství
společně s Mgr. MgA. Barborou Svátkovou, Ph. D.
Eduspace festival, Brno

18. ledna 2016
Aktivizující metody v muzejní pedagogice
společně s Mgr. MgA. Barborou Svátkovou, Ph. D.
10 – 15 h, hrad Špilberk, Brno
Součást Kursu Základy muzejní pedagogiky, Metodické centrum muzejní pedagogiky