2017

11. prosince 2017
Výstavní didaktika, pracovní listy
Součást Kursu Základy muzejní pedagogiky, Metodické centrum muzejní pedagogiky, Brno

6. prosince 2017
Open Round Table of Museology: Interpretation in museology and museum work, panelová diskuze
společně s Mag. phil. Dr. phil. Bernadette Biedermann

5. prosince 2017
Interpretation of difficult Hi-stories

5. prosince 2017
Student workshop No.2 of the Open Round Table of Museology
společně s Mag. phil. Dr. phil. Bernadette Biedermann

4. prosince 2017
Student workshop No.1 of the Open Round Table of Museology
společně s Mag. phil. Dr. phil. Bernadette Biedermann

Všechny tyto přednášky a workshopy v rámci pořádání projektu zakončeného čtyřdenním workshopem Open Round Table of Museology No. 2 – Interpreting Objects from the perspective of museology and practical museum work, pro UNESCO Chair of Museology and World Heritage, Masarykova univerzita a Institut für Geschichte,  Karl-Franzens-Universität Graz, Graz

22. listopadu 2017
Několik poznámek k problematice didakticky vyvážené interpretace dějin
Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums ICOM conference, Brno

14. listopadu 2017
Didaktické prostriedky v múzejnom prostredí
Součást kursu Múzejná pedagogika, Slovenské Národné Múzeum, Bratislava

13. listopadu 2017
Výstavná didaktika
Součást kursu Múzejná pedagogika, Slovenské Národné Múzeum, Bratislava

19. května 2017
The role of interpretation at the borderline of heritage declarations and reality 
Interpret Europe: Crossing Borders conference, Praha

19. kvěna 2017
Jak lze učit (o) umění
společně s Mgr. MgA. Barborou Svátkovou, Ph. D.
Eduspace festival, Brno

26. dubna 2017
Doprovodné programy muzejních výstav pro různé cílové skupiny, zejména spolupráce muzea a školy, muzejní výstavy a etnické skupiny
12:30–15:45, Národní technické muzeum, Praha
Součást Nástavbového kursu Školy muzejní propedeutiky – Muzejní výstavnictví, Asociace muzeí a galerií České republiky

16. ledna 2017
Aktivizující metody v muzejní pedagogice
společně s Mgr. MgA. Barborou Svátkovou, Ph. D.
10 – 15 h, hrad Špilberk, Brno
Součást Kursu Základy muzejní pedagogiky, Metodické centrum muzejní pedagogiky