2020

 

8. prosince 2020
Stanovení cílů muzejní edukace II.
společně s Mgr. MgA. Barborou Svátkovou, Ph. D.
8 – 16 h, hrad Špilberk, Brno
Součást akreditovaného kurzu Muzejní edukátor, Metodické centrum muzejní pedagogiky

7. prosince 2020
Stanovení cílů muzejní edukace I.
společně s Mgr. MgA. Barborou Svátkovou, Ph. D.
12 – 17 h, hrad Špilberk, Brno
Součást akreditovaného kurzu Muzejní edukátor, Metodické centrum muzejní pedagogiky

7. prosince 2020
Vzdělávací cíle v muzejněpedagogické teorii
11 – 12 h, hrad Špilberk, Brno
Součást akreditovaného kurzu Muzejní edukátor, Metodické centrum muzejní pedagogiky

10. listopadu 2020
Didaktické prostriedky v múzejnom prostredí
Součást kursu Múzejná pedagogika, Slovenské Národné Múzeum, Bratislava
!Workshop přesunut do online prostředí, čas 12.30 – 15.30, těším se na Vás!

9. listopadu 2020
Výstavná didaktika
Součást kursu Múzejná pedagogika, Slovenské Národné Múzeum, Bratislava
!Workshop přesunut do online prostředí, čas 12.30 – 15.30, těším se na Vás!

22. dubna 2020 
!NOVÝ TERMÍN 15. 6. 2020 ve stejném čase 12:30–15:45
!NOVÉ MÍSTO: hlavní přednáškový sál Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
Doprovodné programy muzejních výstav pro různé cílové skupiny, zejména spolupráce muzea a školy, muzejní výstavy a etnické skupiny
12:30–15:45, Národní technické muzeum, Praha
Součást Nástavbového kursu Školy muzejní propedeutiky – Muzejní výstavnictví, Asociace muzeí a galerií České republiky

7. ledna 2020
Stanovení cílů muzejní edukace IV.
společně s Mgr. MgA. Barborou Svátkovou, Ph. D.
10 – 16 h, hrad Špilberk, Brno
Součást akreditovaného kurzu Muzejní edukátor, Metodické centrum muzejní pedagogiky

7. ledna 2020
Metodika tvorby pracovních listů v muzeu
8 – 10 h, hrad Špilberk, Brno
Součást akreditovaného kurzu Muzejní edukátor, Metodické centrum muzejní pedagogiky

6. ledna 2020
Stanovení cílů muzejní edukace III.
společně s Mgr. MgA. Barborou Svátkovou, Ph. D.
10 – 17 h, hrad Špilberk, Brno
Součást akreditovaného kurzu Muzejní edukátor, Metodické centrum muzejní pedagogiky