Unikátní vzdělávací hra na Špilberku – tip na výlet či inspiraci

Věděli jste, že moravský markrabě Jošt nechal na zakázku sepsat rodopis, který měl ukázat původ a váženost jeho rodu?

Pokud ne a máte volnou chvíli, nebo chcete jen „omrknout“ unikátní muzejněpedagogický projekt, stavte se v Muzeu města Brna na brněnském hradě Špilberku a odhalte tajemství legendy rodu Lucemburků! Netradiční herní stezka tu zve malé i velké dobrodruhy objevovat Brno 14. století.

Hráči se na začátku kreslené hry pomyslně ocitnou
u jedné z městských bran, které chránily vstup
do města Brna. Od městské brány pak postupně spolu s toulavým kocourem procházejí celé středověké Brno a objevují střípky záhadné legendy. A protože stezka vznikala pečlivou spoluprací
s historiky a archeology, tak vidí Brno opravdu
takové, jaké v těch časech bylo.

Středověký městský život brněnský…

Nejprve se hráči dobovými pokrmy posilní na cestu ve středověké krčmě, aby se pak seznámili s reálnými postavami brněnských řemeslníků, kteří měli své dílny na Zelném (Horním) trhu. Zorientovat se pomůže velkoformátová ilustrace tohoto náměstí – ukazuje autentické umístění řemeslných dílen středověkého Brna v roce 1348.

Podobu středověkého trhu objevují dobrodruzi nejen na mapě. Pohodlně si otevírají dveře i okna
do jednotlivých domů a mohou tak zkoumat dílny řemeslníků, kteří v Brně ve 14. století žili. Například obchůdek kramáře Křišťana (ve hře jsou autentická
i jména), krejčovskou dílnu Michela, Mikulášovu kovárnu anebo pekárnu pekařky Persly. Podobu pekárny a jejího domu, který stával
ve Starobrněnské ulici nad Zelným trhem, si hráči mohou odnést s sebou domů jako papírový model.

Co všechno je možné zažít například v krejčovské dílně? Vyzkoušet repliky středověkých šatů, osahat materiály, ze kterých přadlena vyrábí nitě anebo si vyzkoušet měření podle tehdejších měr. A je toho mnohem víc…

 

Kam z trhu dál? Do kláštera!

Prostředí středověkého kláštera na malé i velké hráče dýchne v komiksovém ztvárnění činnosti písaře ve skriptoriu. Ve hře jde o poslední bod putování středověkým Brnem, než pátrající hráči opustí hradby města. V písařské dílně si lze vyzkoušet husí brk jako kaligrafický nástroj dobového písma, objevit recept na inkoust nebo se naučit pár slov
ve staročeštině.

Cestou na hrad je třeba najít dostatek odvahy. Cestovatele čeká divoký a zarostlý vrch Špilberk. Jak tehdejší lidé vnímali přírodu? V nočním lese na odvážlivce tajemnými příběhy mrkají oči laskavých
i strašidelných tvorů.

 

A jak na hradě?

Poslední část hry vítá hráče na markraběcím dvoře. Záhada se začíná vyjasňovat! S pomocí iluminací v bestiáři hráči odhalují bájná zvířata a mýtické tvory. Velkoformátové obrazové puzzle vytvořené na základě aktuálních archeologických průzkumů jim ukáže středověkou podobu hradu a nad ním letící přízrak, kterému jsou na stopě. Při luštění závěrečné šifry se seznamují s autentickými postavami dvořanů (flétnista, dvorní lékař, sokolník, holič, kuchař, posel, dvorní stavitel, rytíř) a jako záchrana pro hrad a celé město jsou cestovatelé přijati
k samotnému markraběti Joštovi. Jak to celé dopadne, neprozradíme…

Možná přece jen trochu… Závěrečná část hry objasňuje formou komiksu lucemburskou rodovou legendu o Meluzíně sepsanou Jeanem z Arrasu. Hráči na památku dostávají tištěný dvojlist se stejným ilustrovaným příběhem, aby se k legendě mohli kdykoliv vrátit. Své zážitky mohou také sepsat nebo nakreslit do hradní knihy.

 

Čím je hra unikátní?

Je založená na pozorování, spojování souvislostí, dedukci, srovnávání a vlastní interpretaci předložených dobových materiálů. Je podpořená zapojením všech pěti smyslů, zakotvená
v laskavé estetice blízké dětskému publiku a v duchu muzejní etiky pracuje s autentickými reáliemi.

Původně prázdná hradní chodba, v níž je hra umístěna, je zároveň spojnicí k dalším výstavám
a expozicím Muzea města Brna. Můžete tak velmi přirozené pokračovat dále například
do archeologické expozice osvětlující záhadu hradní studny nebo historické expozice, která zprostředkovává další kapitoly z minulosti Brna.

 

Hru si můžete přijít zahrát samostatně jen tak, až si uděláte výlet do Brna na Špilberk, anebo ji mohou využít i dětské skupiny v podobě vedeného lektorovaného programu.

„Pojď, chytnul jsem stopu, vede do dílen řemeslníků! Čichám, že o záhadě něco ví,“
pobízí kocour, průvodce hrou a zve do domů, ve kterých žili a pracovali
Brňané poloviny 14. století…. Přidejte se!

 

Jsou vám obrázky a hravý přístup povědomé? Projekt vznikal pod vedením tandemu muzejní edukátorky a výtvarnice – ano, Barbory Svátkové a Martiny Staňkové, spoluautorek projektu Poznávejme hravě.

Pokud by Vás zajímal detailnější popis hry z muzejního a pedagogického pohledu, najděte si náš článek „Unikátní vzdělávací hra na Špilberku“ ve Forum Brunense, sborníku prací Muzea města Brna (ročník 2019) na stranách 105 až 110.  

Od Lenka Mrázová

Pomáhám lidem bavit se poznáváním. Mojí doménou jsou jednoduché a fungující hry, tipy a návody, jak poznávat hravě historii, památky, umění a další obory lidské kultury. Poznávání bude bavit Vás i Vaše děti. Více o mně zde>>